Kvalitet

SIMs politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

SIM tilstræber i sine aktiviteter at tage mest mulig hensyn til såvel omgivende miljø som arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder. Og samtidig levere høj kvalitet.

SIM ønsker at være kendt som en kvalitetsleverandør:

 • Ved rettidig levering af kvalitetsydelser.
 • Ved fokus på kunden og dennes behov.
 • Ved samarbejde og fleksibilitet.
 • Ved ansvarlighed og faglig kompetence.
 • Ved at ajourføre og højne den enkelte medarbejders viden.

 

ISO 9001 certifikat

ISO 3834-2 certifikat

 

SIM vil tage hensyn til det omgivende miljø:

 • Ved at overholde gældende lovgivning.
 • Ved at samarbejde med rådgivere og eksperter.
 • Ved hurtigst muligt at erkende og indføre mere miljørigtige løsninger.

 

ISO 14001 certifikat

 

SIM vil have et godt og sikkert arbejdsmiljø uden ulykker:

 • Ved at overholde gældende lovgivning.
 • Ved at højne medarbejdernes viden om sikkerhed og sundhed.
 • Ved at inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet
 • Ved at tænke og handle forebyggende, herunder at eliminere farer og reducere risici.
 • Ved hurtigst muligt at erkende og indføre mere arbejdsmiljøvenlige arbejdsforhold.
 • Ved løbende at forbedre arbejdsmiljøsystemet.

 

ISO 45001 certifikat